[ux_banner bg=”112″ bg_size=”original” effect=”sparkle”] [/ux_banner] [title style=”center” text=”BẢNG BÁO GIÁ CHỤP CƯỚI ĐÀ LẠT”] [row width=”full-width” h_align=”center”] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_price_table title=”CLASSIC” price=”8,690,000đ” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” radius=”10″ depth=”2″ class=”price-classic”] [bullet_item text=”2 soiree + 2 vest”] [bullet_item text=”1 đồ tự do”] [bullet_item text=”2-3 địa điểm chụp trong ngày”] [bullet_item text=”makeup theo suốt”] [bullet_item text=”Xe di chuyển trong quá trình chụp”] [bullet_item text=”**đi lại 2 bên tự túc**”] [bullet_item text=”**chỗ ở 2 bên tự túc**”] [bullet_item text=”01 ảnh ép gỗ 60×90″] [bullet_item text=”album truyền thống 20×30 30 trang”] [bullet_item text=”10 ảnh lụa 13×18″] [bullet_item text=”–“] [bullet_item text=”Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình”] [bullet_item text=”Tặng hộp đựng ảnh gỗ và túi da đựng album”] [button text=”ĐĂNG KÝ”] [/ux_price_table] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_price_table title=”SILVER” price=”11,980,000đ” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” radius=”10″ depth=”2″ class=”price-silver”] [bullet_item text=”3 soiree + 2 vest”] [bullet_item text=”1 đồ tự do”] [bullet_item text=”3-4 địa điểm chụp trong 2 ngày”] [bullet_item text=”makeup theo suốt”] [bullet_item text=”Xe di chuyển trong quá trình chụp”] [bullet_item text=”**đi lại 2 bên tự túc**”] [bullet_item text=”**chỗ ở 2 bên tự túc**”] [bullet_item text=”01 ảnh ép gỗ 60×90″] [bullet_item text=”album truyền thống 30×30 30 trang”] [bullet_item text=”10 ảnh lụa 13×18″] [bullet_item text=”–“] [bullet_item text=”Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình”] [bullet_item text=”Tặng hộp đựng ảnh gỗ và túi da đựng album”] [button text=”ĐĂNG KÝ”] [/ux_price_table] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_price_table title=”GOLD” price=”16,890,000đ” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” radius=”10″ class=”price-gold”] [bullet_item text=”3 soiree(1VIP) + 3 vest”] [bullet_item text=”2 đồ tự do + hỷ phục/đồ vintage”] [bullet_item text=”3-4 địa điểm chụp trong 2 ngày”] [bullet_item text=”makeup theo suốt”] [bullet_item text=”Xe di chuyển trong quá trình chụp”] [bullet_item text=”Vé Phương Trang đi và về”] [bullet_item text=”Hotel 02 ngày 02 đêm”] [bullet_item text=”01 ảnh 60×90 pha lê cao cấp”] [bullet_item text=”photobook cao cấp 30×30 32trang”] [bullet_item text=”10 ảnh lụa 13×18″] [bullet_item text=”album mini sao nguyên bản”] [bullet_item text=”Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình”] [bullet_item text=”Tặng hộp đựng ảnh gỗ và túi da đựng album”] [button text=”ĐĂNG KÝ”] [/ux_price_table] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_price_table title=”DIAMOND” price=”20,990,000đ” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” radius=”10″ class=”price-diamond”] [bullet_item text=”4 soiree(2VIP) + 4 vest”] [bullet_item text=”2 đồ tự do + hỷ phục/đồ vintage”] [bullet_item text=”Chụp xuyên suốt theo yêu cầu”] [bullet_item text=”makeup theo suốt”] [bullet_item text=”Xe di chuyển trong quá trình chụp”] [bullet_item text=”Xe 7 chỗ theo lộ trình”] [bullet_item text=”Hotel hoặc homestay 02 ngày 3 đêm”] [bullet_item text=”01 ảnh 60×90 pha lê cao cấp”] [bullet_item text=”photobook cao cấp 30×40 42 trang”] [bullet_item text=”10 ảnh lụa 13×18″] [bullet_item text=”album mini sao nguyên bản”] [bullet_item text=”Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình”] [bullet_item text=”Tặng hộp đựng ảnh gỗ và thộp thiết kế đựng album”] [button text=”ĐĂNG KÝ”] [/ux_price_table] [/col] [col span=”6″ span__sm=”12″]

** Phát sinh tại địa điểm chụp và ăn uống trong quá trình chụp dâu rể lo cho ekip **

[/col] [/row] [title style=”center” text=”KHO HÌNH CHỤP CƯỚI ĐÀ LẠT”] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”636″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”634″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”635″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”637″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”638″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_gallery ids=”639,640,641″ columns=”3″ image_height=”150%”] [/col] [/row] [gap]