[ux_banner bg=”112″ bg_size=”original” effect=”sparkle” video_visibility=”hidden” visibility=”hidden”] [/ux_banner] [title style=”center” text=”BẢNG BÁO GIÁ CHỤP CƯỚI PHIM TRƯỜNG”] [row width=”full-width” h_align=”center”] [col span=”3″ span__sm=”6″] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_price_table title=”SILVER” price=”5,299,000đ” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” radius=”10″ depth=”2″ class=”price-silver”] [bullet_item text=”Phim trường NAMA”] [bullet_item text=”2 soiree + 2 vest”] [bullet_item text=”hỷ phục/áo dài + 1 đồ tự do”] [bullet_item text=”makeup theo suốt”] [bullet_item text=”Toàn bộ chi phí phim trường”] [bullet_item text=”01 ảnh ép gỗ 60×90″] [bullet_item text=”album truyền thống 20×30 30 trang”] [bullet_item text=”10 ảnh lụa 13×18″] [bullet_item text=”–“] [bullet_item text=”Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình”] [bullet_item text=”Tặng hộp đựng ảnh gỗ và túi da đựng album”] [button text=”ĐĂNG KÝ”] [/ux_price_table] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_price_table title=”GOLD” price=”6,950,000đ” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” radius=”10″ class=”price-gold”] [bullet_item text=”Phim trường NAMA + Phòng chụp phông”] [bullet_item text=”3 soiree(1VIP) + 3 vest”] [bullet_item text=”makeup theo suốt”] [bullet_item text=”Toàn bộ chi phí phim trường”] [bullet_item text=”01 ảnh ép gỗ 60×90″] [bullet_item text=”photobook cao cấp 30×30 32trang”] [bullet_item text=”10 ảnh lụa 13×18″] [bullet_item text=”album mini sao nguyên bản”] [bullet_item text=”–“] [bullet_item text=”Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình”] [bullet_item text=”Tặng hộp đựng ảnh gỗ và túi da đựng album”] [button text=”ĐĂNG KÝ”] [/ux_price_table] [/col] [col span=”3″ span__sm=”6″] [ux_price_table title=”DIAMOND” price=”8,990,000đ” bg_color=”rgb(245, 245, 245)” radius=”10″ class=”price-diamond”] [bullet_item text=”Tuỳ chọn phim trường Nha Trang”] [bullet_item text=”3 soiree(2VIP) + 3 vest”] [bullet_item text=”makeup theo suốt”] [bullet_item text=”Toàn bộ chi phí phim trường”] [bullet_item text=”01 ảnh 60×90 pha lê cao cấp”] [bullet_item text=”photobook cao cấp 30×40 32 trang”] [bullet_item text=”10 ảnh lụa 13×18″] [bullet_item text=”album mini sao nguyên bản”] [bullet_item text=”–“] [bullet_item text=”Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình”] [bullet_item text=”Tặng hộp đựng ảnh gỗ và thộp thiết kế đựng album”] [button text=”ĐĂNG KÝ”] [/ux_price_table] [/col] [/row] [title style=”center” text=”KHO HÌNH CHỤP CƯỚI PHIM TRƯỜNG”] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”602″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”603″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”604″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”605″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”606″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”607″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [row] [col span__sm=”12″] [ux_image id=”608″ lightbox=”true”] [/col] [/row] [gap]