BẢNG BÁO GIÁ CHỤP CƯỚI PHIM TRƯỜNG

SILVER
5,299,000đ
Phim trường NAMA
2 soiree + 2 vest
hỷ phục/áo dài + 1 đồ tự do
makeup theo suốt
Toàn bộ chi phí phim trường
01 ảnh ép gỗ 60x90
album truyền thống 20x30 30 trang
10 ảnh lụa 13x18
--
Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình
Tặng hộp đựng ảnh gỗ và túi da đựng album
ĐĂNG KÝ
GOLD
6,950,000đ
Phim trường NAMA + Phòng chụp phông
3 soiree(1VIP) + 3 vest
makeup theo suốt
Toàn bộ chi phí phim trường
01 ảnh ép gỗ 60x90
photobook cao cấp 30x30 32trang
10 ảnh lụa 13x18
album mini sao nguyên bản
--
Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình
Tặng hộp đựng ảnh gỗ và túi da đựng album
ĐĂNG KÝ
DIAMOND
8,990,000đ
Tuỳ chọn phim trường Nha Trang
3 soiree(2VIP) + 3 vest
makeup theo suốt
Toàn bộ chi phí phim trường
01 ảnh 60x90 pha lê cao cấp
photobook cao cấp 30x40 32 trang
10 ảnh lụa 13x18
album mini sao nguyên bản
--
Giao toàn bộ file chụp gốc + hình đã chỉnh sửa + slide hình
Tặng hộp đựng ảnh gỗ và thộp thiết kế đựng album
ĐĂNG KÝ

KHO HÌNH CHỤP CƯỚI PHIM TRƯỜNG